Diastáza - ďalší kurz otváram v Novembri 2019

znamená rozostup priamych brušných svalov rectus abdominis. Diastáza vzniká najčastejšie z tehotenstva v dôsledku vnútorného tlaku, kedy sa ľavá a pravá strana svalu oddelí. Priamy brušný sval rectus abdominis sú párové svaly, ktoré sa nachádzajú na prednej strane a medzi nimi je väzivo linea alba, ktorá ich spája. Z dôvodu väčšieho vnútorného tlaku sa svaly nedokážu držať pohromade a dochádza k rozostupu priamych brušných svalov od stredovej čiary linea alba a môže prísť až k jej natrhnutiu. Vytvorí sa medzera, ktorá sa obvykle tiahne od hrudnej kosti až po pupok. 

Môže vzniknúť:

- z tehotenstva, narastajúci vek rodičiek nad 35 rokov, slabá elasticita brušných svalov, veľký plod, viac početné tehotenstvá

- v dôsledku nesprávneho cvičenia u žien aj mužov ( cviky brušnej zostavy bez aktivácie priečneho brušného svalu transversus abdominis, ktorý je súčasťou hlbokého stabilizačného systému)

- u novorodencov ( tzv.vajíčka, dlhý pobyt v nich, slúžia len na presun)

- časté operačné zákroky v oblasti brušnej steny

- zdvíhanie ťažkých bremien ( bez aktivácie HSS sytému a pri zlom nastavení tela)

- sedavé zamestnanie, ochabnuté brušné svaly

Zdravotné problémy:

- nefungujú brušné svaly ako celok, dôsledok čoho sa stráca opora a stabilita chrbtice. Dochádza k svalovej dysbalancie dôsledku nestabilnej panvy a lopatky, tým vzniká porucha držania tela.

- pupočná hernia

- nepracujú správne vnútorné orgány z dôvodu slabého vnútorného tlaku ( nefungujúce bránicové dýchanie )

- trávacie problémy, zápchy

- neaktívny hlboký stabilizačný systém, oslabené svaly panvového dna, nefungujúce bránicové dýchanie

Diastázu môžme odstrániť:

- operatívne ( ale často nie je nutná)

- správnym cvičením,( už celo životným, nakoľko sa rada vracia) pri ktorom musí dochádzať k aktivácii, čiže posilneniu hlbokého stabilizačného systému, za predpokladu správneho držania a nastavenia tela a za prítomnosti bránicového laterálneho, bočného dýchania.

Ako prevencia je dobré osvojiť si správne návyky držania tela, naučiť ovládať svaly hlbokého stabilizačného systému spevňovať náš stred tela často nazývaný ako power house, naučiť sa bránicovému dýchaniu, osvojiť si správne cvičebné návyky hlavne pri vykonávaní cvikov na brušnú zostavu. Viac sa hýbať, menej sedieť, rodiť vo fertilnom veku.

Aká je veľká a či sa jedná skutočne o diastázu, tak tú si vieme orientačne vyšetriť aj sami.