Panvové dno a Diastáza

Čo je popôrodná diastáza

Diastáza je rozostup všetkých svalov brušnej steny v mieste linea alba s morfologickým prejavom priameho brušného svalu - rectus abdominis. Pri diastáze ide o oddelenie pravej a ľavej strany priameho brušného svalu od väziva, šľachy linea alba, ktorá prechádza vertikálne stredom trupu. Pri nadmernom vnútrobrušnom tlaku, ktorý na tento sval pôsobí a tiež na lineu albu, môže prísť k rozostupu pravej a ľavej strany priameho brušného svalu, prípadne až k natrhnutiu linei alby. Následne linea alba neplní viac svoju úlohu a nedrží obe strany rectusu spolu. Medzi oboma stranami rectusu sa vytvorí medzera, ktorá sa často tiahne od pupka až k hrudnej kosti.

Pre správne stanovenie a potvrdenie diagnózy je potrebné vyšetrenie od lekára alebo fyzioterapeuta. Diastáza sa vyšetruje aspekciou pohľadom, palpačne pohmatom a USG. Najčastejším spôsobom je vyšetrenie rozostupu svalov pomocou šírky prstov v stredovej čiare linei alby od hrudnej kosti až po lonovú kosť. Ak je medzera väčšia ako dva prsty a pri zdvihnutí nôh 20 cm v ľahu na chrbte od podložky je prítomná viditeľná strieška nad alebo pod pupkom, ide o diastázu. Strieška je patológia a je nežiadúca a môže byť prítomná aj pri menej ako na 1 alebo 2 prsty.

Najčastejšie príčiny vzniku diastázy

 • tehotenstvo ( narastajúci vek rodičiek nad 35 rokov, slabá elasticita brušných svalov, veľký plod, viac početné tehotenstvá, cisárske rezy, sedavé zamestnanie, žiadna fyzická aktivita alebo nesprávne zvolené cvičenie pred tehotenstvom zamerané na povrchové svaly - oslabený HSS systém) 
 • oslabený hlboký stabilizačný systém ( HSS sú bránica, svaly panvového dna, transversus abdominis, a multifídy - rozoklané svaly chrbta)
 • svaly panvového dna ( ochabnutie svalov panvového dna spôsobuje únik moču - inkontinenciu, bolesti vo všetkých segmentoch chrbtice, tráviace problémy, migrény, zápchy, bolestivú menštruáciu, sexuálne problémy...)
 • oslabená bránica ( smerom kaudálne ku kostrči sú svaly panvového dna kraniálne smerom k mozgu nad nimi je bránica. Pri oslabených svalov panvového dna a nesprávnom plytkom dýchaní je oslabená aj bránica. Bránica vtedy netvorí dostatočnú oporu stredu tela a ani prívod kyslíka do tela nie je dostatočný. Hypoxia mozgu sa prejaví aj na našom celkom výkone. A z tohto dôvodu je pri riešení diastázy veľmi dôležité naučiť sa správne dýchať )
 • slabý vnútrobrušný tlak ( ak brušné svaly, svaly panvového dna a bránica nepracujú, nevznikne v HSS systéme správny vnútrobrušný tlak. Tento tlak pôsobí ako naša opora a stabilita chrbtice pri všetkých činnostiach - šport, manuálna práca, zdvíhanie bábätiek, ťažkých bremien a pod. potrebujeme využívať silu tela. Táto sila je taká veľká, akú oporu máme v strede tela. Správne fungujúci stred tela spôsobí zvýšenie sily, ale aj prevenciu pred zranením napr. v krížovej alebo driekovej časti chrbtice. Zároveň aj orgány potrebujú pre správne fyziologické fungovanie vnútrobrušný tlak. Ak je slabý, naše orgány nepracujú správne)
 • nesprávne držanie tela ( oslabenie všetkých spomenutých svalov sa prejaví aj na celkovom držaní tela a jeho správnej funkčnosti. Výsledkom sú rôzne bolesti napr. v končatinách, vo všetkých segmentoch chrbtice, v lopatke... Oslabená brušná stena, oslabené svaly panvového dna a celého HSS systému môžu spôsobiť nestabilitu panvy čo má za následok vznik skoliotického držania tela až skoliózu a k posunu platničiek. V niektorej časti chrbtice sa zvýši tlak na platničky a zníži sa pohyblivosť v tomto segmente. Telo si túto zníženú pohyblivosť vykompenzuje v inej časti chrbtice. Výsledkom môže byť nefunkčná lopatka, ramenný kĺb, bedrový kĺb, bolesti vo všetkých segmentoch chrbtice, migrény, imitácie kardiologických ochorení, tráviacich problémov, funkčnej sterilite a pod.)
 • nesprávne cvičenie ( nesprávne cviky na brušné svaly u žien aj u mužov. Tak ako pri všetkých cvikov v metóde Pilates aj pri precvičovaní brušných svalov je veľmi dôležité nastavenie tela, z ktorého pohyb vychádza. Pri všetkých Pilates cvikov na posilnenie brušných svalov musí byť od pŕs smerom dolu, včítane lonovej kosti rovný trup. V prípade, že sme príliš vyrolovaní, prípadne aj panva je nestabilná v podsadení, trup je v oblúku, priamy brušný sval je neustále tlaku, transversus abdominis nemá priestor a nemôže sa zapájať do cvičenia. Nie sú vytvorené podmienky pre správne rozloženie práce všetkých brušných svalov ako celok, ktoré sa majú na pohybe podieľať a nie len prácu vykonáva priamy brušný sval. Pokiaľ cvičenec takto dlhší čas cvičí, môže sa dopracovať až k diastáze)


Koncept Pilates - konzervatívna liečba

Metóda Pilates sa orientuje na zmenu nesprávnych pohybových stereotypov, uvoľnenie preťažených, poskracovaných svalových skupín a naopak posilnenie ochabnutých svalov, aktivovanie hlbokého stabilizačného systému, pričom pracujeme so svalmi panvového dna, spevňujeme uvoľnenú brušnú stenu, aj keď nie je prítomná popôrodná diastáza a to všetko pomocou nácviku bráničného dýchania. Posilňovanie hlbokého stabilizačného systému má veľký vplyv na správne držanie tela, ktoré sa stáva pre človeka prirodzeným a samozrejmým. Zabezpečuje tiež rovnomerné rozloženie všetkých častí ľudského tela.

Prevencia popôrodnej diastázy

Prevenciu diastázy vidím nie len v mojom návrhu pre lepšiu informovanosť verejnosti zo strany lekárov. (  lekári v odbore gynekológie sú podľa mňa kľúčoví pri podávaní informácií ženám o tom čo je diastáza, prečo môže vzniknúť, aké zdravotné problémy môže spôsobiť a ako jej vieme predchádzať ešte pre samotným tehotenstvom. Ženy to určite uvítajú.)
 Ale aj vybudovanie si už v detskom veku správne cvičebné návyky s cieľom správneho držania tela, získať pozitívny vzťah k zdravému pohybu a k zdravému spôsobu životného štýlu, viac sa hýbať a rodiť vo fertilnom veku.


Panvové dno

stred nášho tela, miesto našich emócií

Svaly panvového dna patria do skupiny svalov hlbokého stabilizačného systému. Súčasťou tohto systému je aj bránica, ktorá v nádychu aktivuje transversus abdominis a svaly panvového dna. Avšak len v prípade, ak máme správne držanie tela a normálny pohybový stereotyp. Svaly PD sú taktiež dôležitým miestom, kadiaľ prechádza veľa funkčných reťazcov. Preto je dôležité odlíšiť, či sa jedná o problém vo svaloch panvového dna, alebo je problém niekde inde a svaly panvového dna sú len ich súčasťou.

Svaly panvového dna sa skladajú z troch svalových vrstiev, lievikovitého tvaru, ktoré majú uzatváraciu funkciu pri kontrole vyprázdňovania. Behom života majú tendenciu ochabovať, a preto by sme mali tejto skupine svalov venovať pozornosť pravidelným posilňovaním a relaxovaním.

Panvové dno je často skúšané hlavne v období tehotenstva. Dobrý stav týchto svalov má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva.

Primárne: priame, mechanické poškodenie svalov panvového dna a kostrče. 

 • Najčastejšie traumou panvy, kostrče, chrbtice, bedrových kĺbov
 • boľavá kostrč,
 •  dlhodobé sedenie
 • ťažšie pôrody
 • jazvy
 • gynekologické operácie
 • hypotonus vo vyššom veku

Sekundárne: Stav, kedy nejde o priame poškodenie svalov panvového dna a kostrče, ale dysfunkcia týchto svalov je prítomná. Panvové dno je súčasťou funkčného zreťazenia,a preto sa do panvového dna dostávajú dysfunkcie aj z iných častí tela. 

 • myeloskeletívne
 •  vertebroviscerálne
 •  psychosomatické
 • gynekologické, urologické, gastrointestinálne
 • vzťahové problémy, 
 • emočné príčiny

Klinické príznaky:

 • únik moču pri kašli, kýchnutí, pri športe, behu, chôdzi, zdvihu bremien
 •  bolesti chrbtice
 •  boľavá kostre
 • časté močenie cez deň viac ako 8
 • nočné nútenie na močenie viac ako 2x
 • pocit tlaku v intímnych partiách
 • prolaps orgánov v malej panve
 • časté infekcie močových ciest
 • neschopnosť vyprázdniť močový mechúr
 • zápcha
 • nekontrolovaný únik plynov
 • bolestivý pohlavný styk
 • bolestivá menštruácia, pocit nafúknutého brucha
 • hemoroidy