Vediem lekcie skupinové aj individuálne pod konceptom Medical Pilates 


Cvičíme v režime ZÁKLAD, covid automat / október _ ostražitost  / 

Podmienky  

- dezinfekcia prostredia, pomôcok, rúk, pravidelná sanita, prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, odstup. Na každý nový kurz je potrebné vyplniť formulár bezpríznakovosti cvičenca, ktorý každému posielam.
 Do cvičebne prosím vstupujte len s pocitom zdravia bez symptómov akejkoľvek choroby.  

Cvičíme v novom cvičebnom priestore, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici v Tomášove,  posledná odbočka vľavo pred mostom smer Nová Dedinka. Do Google maps si zadajte Pilates s Petrou, ukáže vám trasu aj miesto cvičenia pre lepšiu orientáciu, nakoľko budova v ktorej cvičíme nemá popisné číslo.

V prípade nejasností miesta cvičenia sa prosím informujte včas, aspoň deň vopred. Telefonicky nepodávam informácie v čase cvičenia, nakoľko sa tým ruší priebeh hodiny. Cvičebňa prešla rekonštrukciou a výlučne bude slúžiť len na cvičenie Pilates.

Od 2.9.2021 sa v cvičebni Pilates s Petrou cvičia len mesačné uzavreté kurzy. 

 

 Platbu za kurz ktorý si vyberiete je potrebné uhradiť na účet OZ Rovnováha tela a mysle SK34 0900 0000 0051 6727 5236. Cena kurzov je viazaná na celé obdobie trvania kurzu. Platiť za vstupy jednotlivo už nie je možné. Pri platbách prosím vás napíšte do poznámky svoje meno, názov kurz a v prípade aj skupinu ak je. Na kurz je potrebné sa prihlásiť vyplnením kontaktného formulára. Po naplní kurzu, vás vyzvem k úhradu poplatku za kurz.

Pevne verím, že spoločne opäť našu cvičebňu postavíme na nohy. Teším sa na náš spoločný čas, ktorý budeme venovať zdraviu, sile, vitalite a priateľstvám. :))