FYZIOTERAPIA DIASTÁZY PRIAMEHO BRUŠNÉHO SVALU   - liečba a prevencia 


Fyzioterapeutický prístup pre ženy s diastázou priameho brušného svalu zahŕňa :

Diagnostika, ošetrenie, terapia, liečba, prevencia Diastázy - rozostup brušných svalov  
Funkčná diagnostika pohybového aparátu
Komplexný kineziologický rozbor

Odobratie anamnézy : momentálne problémy, rodinná, pracovná, osobná, sociálna, gynekologická, športová, rehabilitačná, alergická, fyziologické funkcie.

Subjektívne príznaky: senzitívne poruchy, bolesť, senzorické poruchy, motorické poruchy, poruchy spánku, močenia, stolice, nechutenstvo, vegetatívne poruchy.

Objektívne vyšetrenie: vyšetrenie stoja, palpácia, vyšetrenie dynamiky chrbtice, aktívne, pasívne pohyby, goniometria - funkčný rozsah pohyblivosti kĺbov, antropometria - obvody, dĺžky, vyšetrenie skrátených a oslabených svalových skupín, svalových dysbalancií, základných pohybových stereotypov, stereotypu dýchania, vyšetrenie hlbokého stabilizačného systému, vnútrobrušného tlaku.  

Konzervatívna liečba diastázy brušného svalu u žien: 

- osvojenie si správneho držania tela
- myofasciálne ošetrenie
- ošetrenie aktívnej jazvy po sekcii, brušných operácií
- nácvik bráničného spodného hrudného dýchania
- nácvik aktivácie a relaxácie jednotlivých vrstiev svalov panvového dna 
- nácvik aktivácie svalov hlbokého stabilizačného systému 
 - osvojenie metódy Pilates Medical, odstránenie svalových dysbalancií
- aplikácia kinesiotapu
- škola chrbta, zapojenie správnych pohybových stereotypov do aktivít každodenného života
- postizometrická relaxácia - PIR 

Objednanie na fyzioterapeutické vyšetrenie len po tel. kontakte 0907830003.