FYZIOTERAPIA

Fyzioterapeutické vyšetrenie
- funkčnej diagnostiky pohybového systému 
komplexný kineziologický rozbor
- vyšetrenie, ošetrenie, terapia, liečba, prevencia diastázy / len individuálny prístup/ 

- Anamnéza: momentálne problémy, rodinná, pracovná, osobná, sociálna, gynekologická, športová, rehabilitačná, alergická, fyziologické funkcie.

-Subjektívne príznaky: senzitívne poruchy, bolesť, senzorické poruchy, motorické poruchy, poruchy spánku, močenia, stolice, nechutenstvo, vegetatívne poruchy.

- Objektívne vyšetrenie: vyšetrenie stoja, palpácia, vyšetrenie dynamiky chrbtice, aktívne, pasívne pohyby, goniometria - funkčný rozsah pohyblivosti kĺbov, antropometria - obvody, dĺžky, vyšetrenie skrátených a oslabených svalových skupín, svalových dysbalancií, základných pohybových stereotypov, stereotypu dýchania, hlboký stabilizačný systém, vnútrobrušného tlaku, diastázy, chôdze. 

- cieľom fyzioterapeutického vyšetrenia je určiť rehabilitačnú diagnóza a zvoliť  krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán - terapiu.

- TERAPIA 
- myofasciálne ošetrenie
 - metóda Pilates Medical
- Dýchacia gymnastika
- Cievna gymnastika
- Postizometrická relaxáxia - PIR 
- Mäkké techniky 
- Blackroll - uvoľnenie spúšťových bodov- trigger points vo svaloch pomocou valcov, gúľ a polgúľ
- masáže ( regeneračno klasická - športová masáž, reflexná masáž chodidiel, manuálna lymfodrenáž, antistresová indická masáž hlavy)

Objednávanie na vyšetrenie len po tel.kontakte 0907830003.