ROZVRH cvičenia od 1.8.2020 - v prípade záujmu otvorím viac hodín


PONDELOK:  home Pilates Online

UTOROK:      10:00 obe úrovne cvičebňa

                       18:00 začiatočníci cvičebňa         

 STREDA:    

ŠTVRTOK:    home Pilates Online

                      10:00 obe úrovne cvičebňa

                      18:00 mierne pokročilí cvičebňa


Individuálne hodiny pre dospelých a deti od 10 rokov nepretržite počas dňa, po vzájomnej dohode.

Podmienky pre Online formu cvičenia nájdete v sekcii Cvičenie a podmienky